Ελληνική αρχική σελίδα

Το γνωστικό πεδίο του Τμήματος καλύπτει τις αδελφές επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, με δύο αντίστοιχες κατευθύνσεις προπτυχιακών σπουδών - ειδικεύσεις. Το Τμήμα διεξάγει επίσης με αναγνωρισμένη επιτυχία πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με οκτώ επί μέρους ειδικεύσεις.

Με τα μαθήματα ιστορίας και αρχαιολογίας επιδιώκεται η ερμηνευτική προσέγγιση των ιστορικών φαινομένων και η μελέτη των υλικών καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δείτε αναλυτικότερα τους στόχους του Τμήματος.

Μπορείτε να δείτε επίσης τους οδηγούς του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, την έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης στην οποία προέβη το Τμήμα το 2009, την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε το 2010 καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ετών 2013-2015.

Νέα!
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις "απόκτησης διδακτικής εμπειρίας νέων διδακτόρων"
"Ιστορίης Επίσκεψις" 2016: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Δραστηριότητες του Τμήματος


- Το Τμήμα είναι οι άνθρωποί του, και οι άνθρωποί του οι δραστηριότητές τους -


Περισσότερα »