Ελληνική αρχική σελίδα

Το γνωστικό πεδίο του Τμήματος καλύπτει τις αδελφές επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, με δύο αντίστοιχες κατευθύνσεις προπτυχιακών σπουδών - ειδικεύσεις. Το Τμήμα διεξάγει επίσης με αναγνωρισμένη επιτυχία πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με οκτώ επί μέρους ειδικεύσεις.

Με τα μαθήματα ιστορίας και αρχαιολογίας επιδιώκεται η ερμηνευτική προσέγγιση των ιστορικών φαινομένων και η μελέτη των υλικών καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δείτε αναλυτικότερα τους στόχους του Τμήματος.

Μπορείτε να δείτε επίσης τους οδηγούς του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, την έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος (2017), την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος (2009), την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε το 2010, τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ετών 2013-2015 και τη Δήλωση Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας.

Νέα!


Δραστηριότητες του Τμήματος


- Το Τμήμα είναι οι άνθρωποί του, και οι άνθρωποί του οι δραστηριότητές τους -


Περισσότερα »