Ελληνική αρχική σελίδα

Το γνωστικό πεδίο του Τμήματος καλύπτει τις αδελφές επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, με δύο αντίστοιχες κατευθύνσεις προπτυχιακών σπουδών - ειδικεύσεις. Το Τμήμα διεξάγει επίσης με αναγνωρισμένη επιτυχία πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με οκτώ επί μέρους ειδικεύσεις.

Με τα μαθήματα ιστορίας και αρχαιολογίας επιδιώκεται η ερμηνευτική προσέγγιση των ιστορικών φαινομένων και η μελέτη των υλικών καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δείτε αναλυτικότερα τους στόχους του Τμήματος.

Μπορείτε να δείτε επίσης τους οδηγούς του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, την έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης στην οποία προέβη το Τμήμα το 2009, την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε το 2010 καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ετών 2013-2015.

Νέα!
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις "απόκτησης διδακτικής εμπειρίας νέων διδακτόρων"
"Ιστορίης Επίσκεψις" 2016: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ονόματα των συμμετεχόντων.

Δραστηριότητες του Τμήματος


- Το Τμήμα είναι οι άνθρωποί του, και οι άνθρωποί του οι δραστηριότητές τους -


Περισσότερα »