ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Αιτήσεις Ορκωμοσίας Περιόδου Φεβρουαρίου 2024

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους και έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες τους στο my-studies(περιόδου Φεβρουαρίου 2024), να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας με τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  https://eprotocol.uoa.gr

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν

  1. Αίτηση ορκωμοσίας με την υπεύθυνη δήλωση
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Σημείωση:   Οι αιτούντες για να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, θα πρέπει  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  να παραδώσουν  την  ακαδημαϊκή τους ταυτότητα στη Γραμματεία.  

 

Αθήνα 19/3/2024

Από τη Γραμματεία