ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΜ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδμ έτους 2023-2024

Δηλώσεις Μαθημάτων

εαρινού εξαμήνου 2023-2024

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

από 8-4-2024  έως 22-4-2024

Οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα υποβληθούν μέσω web από τη διεύθυνση: https://my-studies.uoa.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Δεν θα καταχωρίζεται βαθμολογία σε όσους φοιτητές δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων στη συγκεκριμένη προθεσμία, επειδή το ονοματεπώνυμό  τους δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση του βαθμολογίου, σύμφωνα με την απόφαση της 6ης Συνέλευσης του Τμήματος  της 1ης-2-2018.

Διευκρινήσεις

  • Οι φοιτητές πρώτα δηλώνουν τα μαθήματα στο my-studies και κατόπιν   δηλώνουν τα συγγράμματα των μαθημάτων στον εύδοξο. Το σύστημα του ευδόξου ελέγχει αν ο φοιτητής έχει δηλώσει το μάθημα στο my-studies και μόνο αν το έχει δηλώσει στο my-studies του δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη διαδικασία.
  • Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν μέσω web (http://my-studies.uoa.gr) όλα τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν ανεξαρτήτως εάν δικαιούνται συγγράμματα ή όχι.
  • Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων, την οποία, αφού την ολοκληρώσουν, θα την υποβάλουν οριστικά. Η Γραμματεία θα λάβει υπόψη της μόνο την τελική δήλωση.
  • Οι φοιτητές για επαλήθευση της δήλωσης μπορούν να επισκεφτούν το προφίλ τους προκειμένου να δουν τον αριθμό των δηλωμένων μαθημάτων  «προφίλ —> ιστορικό» για τα συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλώσει (όπως το ενδεικτικό παράδειγμα που ακολουθεί στο τέλος της ανακοίνωσης).
  • Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη δήλωση των μαθημάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2107277356, 2107277314, 2107277849.  

 Προϋποθέσεις

  1. Φοιτητές 2ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως 10 μαθήματα
  2. Φοιτητές 4ου και 6ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως 12 μαθήματα
  3. Φοιτητές 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως 25 μαθήματα

Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν έως 25 μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου