ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ (ΕΚΠΑ 2023)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της απόφασης της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ να παραμείνει κλειστή λόγω του εορτασμού του Πολυτεχνείου από Τετάρτη 15/11 έως και Παρασκευή 17/11, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούσαν να καταθέσουν  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ένσταση για τα αποτελέσματα μοριοδότησης του "Προγράμματος Ταχύρρυθμης Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού" την καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 15/11, θα μπορούν να το πράξουν αντίστοιχα την Δευτέρα 20/11.

Επισημαίνεται ότι η παράταση δίνεται ΜΟΝΟ για την ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ κατάθεση ένστασης, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι προβλέπεται στην προκήρυξη.

Από την Γραμματεία του Προγράμματος

Μαρία Γκιώνη  & Μικέλα Σκούντζου

τηλ: 210-7277432 &   210-7277400